pomoc
 BIP : Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
pomoc
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Akty publicznoprawneNazwa aktu publicznoprawnego

Data dodania : 22 maja 2023 r. 13:45 licznik : 59

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2022 r

Data dodania : 6 kwietnia 2023 r. 14:05 licznik : 90

Program działalności KPODR na 2023 rok

Data dodania : 16 marca 2023 r. 16:30 licznik : 282

Cennik usług 2023

Data dodania : 10 marca 2023 r. 17:57 licznik : 76

Wykazu zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należącego do KPODR

Data dodania : 27 lutego 2023 r. 12:42 licznik : 95

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Data dodania : 5 października 2022 r. 10:05 licznik : 140

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należącego do KPODR

Data dodania : 2 czerwca 2022 r. 10:29 licznik : 240

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2021 r

Data dodania : 5 kwietnia 2022 r. 10:42 licznik : 199

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujacych zgłoszeń

Data dodania : 21 lutego 2022 r. 10:27 licznik : 343

Program działalności KPODR na 2022 rok

Data dodania : 27 kwietnia 2017 r. 15:07 licznik : 1079

Zarządzenie dyrektora KPODR w sprawie określenia odpłatności za usługę przygotowania postępowania ofertowego w celu zamieszczenia na portalu ogłoszeń

Data dodania : 29 marca 2021 r. 12:57 licznik : 420

Program działalności KPODR na 2021 rok

Data dodania : 17 maja 2021 r. 12:20 licznik : 280

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2020 r

Data dodania : 10 kwietnia 2020 r. 12:17 licznik : 591

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2019 r.

Data dodania : 12 kwietnia 2019 r. 10:28 licznik : 691

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2018 r.

Data dodania : 29 czerwca 2018 r. 14:23 licznik : 845

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2017 r.
1